| |     Türkçe | english  
Насловна
МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ

1) пријава брака
2) пријава рођења

 

 

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ

а) ако су оба супружника српски држављани
б) ако је један од супружника српски држављанин


ОБА СУПРУЖНИКА СУ СРПСКИ ДРЖАВЉАНИ

1) Попуњен образац за пријаву брака (кликнути на линк)
2) Формул Б (извод из матичне венчаних иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту склапања брака
3) Извод из матичне књиге рођених  - оригинал, оба супружника - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
4) Уверење о држављанству - оригинал, не старији од 6 месеци, оба супружника - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
5) Фотокопије пасоша оба супружника и оригинали на увид
6) Доказ о уплати таксе - 14 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)


ЈЕДАН ОД СУПРУЖНИКА ЈЕ СРПСКИ ДРЖАВЉАНИ

1) Попуњен образац за пријаву брака (кликнути на линк)
2) Формул Б (извод из матичне венчаних иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту склапања брака
3) Извод из матичне књиге рођених за српског држављанина - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
4) Уверење о држављанству за српског држављанина - оригинал, не старији од 6 месеци - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
5) Фотокопије пасоша оба супружника и оригинали на увид
6) Доказ о уплати таксе - 14 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)

 

 

ПРИЈАВА РОЂЕЊА (и упис у евиденцију држављана Републике Србије)

а) ако су оба родитеља српски држављани (венчани)
б) ако је један од родитеља српски држављанин (венчани)
в) ако су оба родитеља српски држављани (невенчани)
г) ако је један од родитеља српски држављанин (невенчани)
д) самохрани родитељ


ОБА РОДИТЕЉА СУ СРПСКИ ДРЖАВЉАНИ (венчани)

1) Формул A (извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - оригинал - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту рођења детета
2) Извод из матичне књиге рођених  - оригинал, оба родитеља - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
3) Уверење о држављанству - оригинал, не старији од 6 месеци, оба родитеља - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
4) Извод из матичне књиге венчаних (српски) - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
напомена: уколико је брак склопљен у иностранству, а није пријављен у Србији, неопходно је, пре пријаве рођења детета, урадити пријаву брака
5) Копије пасоша оба родитеља и оригинали на увид
6) Копије српских личних карти - уколико поседујете
7) Попуњен образац за пријаву рођења (кликнути на линк)
8) Попуњен образац за упис у евиденцију држављана (клинкути на линк) - испод "подносилац захтева" и потписа, неопходно је дописати "отац сагласан" или "мајка сагласна" и потпис тог родитеља
9) Доказ о уплати таксе - 9 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)

Довољно је да један од родитеља донесе сва документа и потписане формуларе у Амбасаду. Чињеница рођења се уписује за град-општину према томе где је пријављен или је било пребивалиште једног од родитеља. Уколико родитељи нису имали пријављено пребивалиште, онда према месту рођења једног од родитеља.


 

ЈЕДАН ОД РОДИТЕЉА ЈЕ СРПСКИ ДРЖАВЉАНИ (венчани)

Бебина документа:
1) Формул A (извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту рођења детета

Документа родитеља који је држављанин Републике Србије:
2) Извод из матичне књиге рођених - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
3) Уверење о држављанству - оригинал, не старији од 6 месеци - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
4) Извод из матичне књиге венчаних (српски) - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
напомена: уколико је брак склопљен у иностранству, а није пријављен у Србији, неопходно је, пре пријаве рођења детета, урадити пријаву брака
5) Копија пасоша и оригинал на увид
6) Копија српске личне карте - уколико поседујете

Супругова/супругина документа:
7) Копија пасоша и оригинал на увид

Остала документа:
8) Попуњен образац за пријаву рођења (кликнути на линк)
9) Попуњен образац за упис у евиденцију држављана (клинкути на линк) - испод "подносилац захтева" и потписа, неопходно је дописати "отац сагласан" или "мајка сагласна" и потпис тог родитеља
10) Доказ о уплати таксе - 9 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)

Довољно је да један од родитеља донесе сва документа и потписане формуларе у Амбасаду. Чињеница рођења се уписује за град-општину према томе где је пријављен или је било пребивалиште родитеља, који је српски држављанин. Уколико родитељ није имао пријављено пребивалиште, онда према месту рођења родитеља.

 

 

ОБА РОДИТЕЉА СУ СРПСКИ ДРЖАВЉАНИ (невенчани)

1) Формул A (извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - оригинал - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту рођења детета
2) Доказ о признању очинства - изјава о признању очинства се даје пред матичарем, органом старатељства, судом или јавним бележником у Р. Србији; изјава се може дати и у Амбасади (кликнути на линк за фомулар, у коме делове у заградама, који су подвучени, треба обрисати и уписати тражене податке, без подвлачења; такса износи 41 евро и уплаћује се на рачун Амбасаде)
3) Извод из матичне књиге рођених  - оригинал, оба родитеља - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
4) Уверење о држављанству - оригинал, не старији од 6 месеци, оба родитеља - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
5) Извод из матичне књиге венчаних (српски) - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
напомена: уколико је брак склопљен у иностранству, а није пријављен у Србији, неопходно је, пре пријаве рођења детета, урадити пријаву брака
6) Копије пасоша оба родитеља и оригинали на увид
7) Копије српских личних карти - уколико поседујете
8) Попуњен образац за пријаву рођења (кликнути на линк)
9) Попуњен образац за упис у евиденцију држављана (клинкути на линк) - испод "подносилац захтева" и потписа, неопходно је дописати "отац сагласан" или "мајка сагласна" и потпис тог родитеља
10) Доказ о уплати таксе - 9 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)

Довољно је да један од родитеља донесе сва документа и потписане формуларе у Амбасаду. Чињеница рођења се уписује за град-општину према томе где је пријављен или је било пребивалиште једног од родитеља. Уколико ниједан родитељ није имао пријављено пребивалиште, онда према месту рођења једног од родитеља.

 

 

ЈЕДАН ОД РОДИТЕЉА ЈЕ СРПСКИ ДРЖАВЉАНИ (невенчани)

Бебина документа:
1) Формул A (извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту рођења детета

Супругова/супругина документа (страни држављанин/држављанка):
2) Копија пасоша и оригинал на увид
3) Доказ о признању очинства (уколико је странац отац) - отац, који није наш држављанин, изјаву о признавању очинства даје пред органима своје државе; с обзиром да је, у том случају, изјава на страном језику, неопходно је да буде преведена на српски и оверена од стране судског тумача

Документа родитеља који је држављанин Републике Србије:
4) Доказ о признању очинства (уколико је отац српски држављанин) - изјава о признању очинства се даје пред матичарем, органом старатељства, судом или јавним бележником у Р. Србији; изјава се може дати и у Амбасади (кликнути на линк за фомулар, у коме делове у заградама, који су подвучени, треба обрисати и уписати тражене податке, без подвлачења; такса износи 41 евро и уплаћује се на рачун Амбасаде)
5) Извод из матичне књиге рођених - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
6) Уверење о држављанству - оригинал, не старији од 6 месеци - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
7) Извод из матичне књиге венчаних (српски) - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
напомена: уколико је брак склопљен у иностранству, а није пријављен у Србији, неопходно је, пре пријаве рођења детета, урадити пријаву брака
8) Копија пасоша и оригинал на увид
9) Копија српске личне карте - уколико поседујете

Остала документа:
10) Попуњен образац за пријаву рођења (кликнути на линк)
11) Попуњен образац за упис у евиденцију држављана (клинкути на линк) - испод "подносилац захтева" и потписа, неопходно је дописати "отац сагласан" или "мајка сагласна" и потпис тог родитеља
12) Доказ о уплати таксе - 9 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)

Довољно је да један од родитеља донесе сва документа и потписане формуларе у Амбасаду. Чињеница рођења се уписује за град-општину према томе где је пријављен или је било пребивалиште родитеља, који је српски држављанин. Уколико родитељ није имао пријављено пребивалиште, онда према месту рођења родитеља.

 

 

САМОХРАНИ РОДИТЕЉ

1) Формул A (извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу) - оригинал - вади се у локалном Nüfüs Müdürlüğü, према месту рођења детета
2) Извод из матичне књиге рођених  - оригинал - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
3) Уверење о држављанству - оригинал, не старији од 6 месеци - уколико не поседујете оригинал, могуће је попунити захтев за прибављање (клинкути на линк); захтев се не наплаћује додатно, али значи да ће процедура пријаве трајати дуже
4) Копија пасоша и оригинали на увид
5) Копија српске личне карте - уколико поседујете
6) Попуњен образац за пријаву рођења (кликнути на линк)
7) Попуњен образац за упис у евиденцију држављана (клинкути на линк)
8) Доказ о уплати таксе - 9 евра (кликнути на линк за информације о рачуну)

Чињеница рођења се уписује за град-општину према томе где је пријављен или је било пребивалиште родитеља. Уколико родитељ није имао пријављено пребивалиште, онда према месту рођења родитеља.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
УКИДАЊЕ ВИЗА ЗА ГРАЂАЊЕ УКРАЈИНЕ ОД 15.10.2021.
ВАЖНО!! Србија и Турска од 14. маја узајамно признају сертификате о вакцинацији
ПОДАЦИ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ВИЗНИХ И КОНЗУЛАРНИХ ТАКСИ
МИНИСТАР ДАЧИЋ:КАРАНТИН У МОРОВИЋУ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ СРПСКЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ДОЂУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
МИНИСТАР ДАЧИЋ: ДЕЦА, СТУДЕНТИ И ЉУДИ НА ЛЕЧЕЊУ ПРИОРИТЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ
КОРОНА ВИРУС - ПРОПИСИ И АКТИ ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ
ОДЛОЖИТИ ПУТОВАЊА У СРБИЈУ
ЗАТВОРЕНЕ ГРАНИЦЕ - МЕРЕ НА ОСНОВУОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ПУТНЕ ИСПРАВЕ
МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ
ОВЕРА ПУНОМОЋЈА
Промена визног режима - Киргистан (дипломатски и службени пасоши)
Увођење у евиденцију војних обвезника и јавни оглас за добровољно служење (2017)
Споразум између Србије и Молдавије о укидању виза (2015)
Промена визног режима (2014)
Конзуларна надлдежност
Улазак у Србију – визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Путовање грађана у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари