| |     ћирилица | english  
Naslovna
BMGK'da Selaković: Diyalog ve varılan anlaşmaların uygulanması, tüm açık sorunları çözmenin tek doğru yolu
15 Ekim 2021
Sayın Güvenlik Konseyi Başkanı,
Güvenlik Konseyi'nin değerli üyeleri,
Değerli Özel Temsilci,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ve Genel Sekreter Özel Temsilcisi ve UNMIK Başkanı Sayın Tanin'e sunulan rapor ve UNMIK yetkisinin uygulanmasına yönelik gösterdikleri çabalar için teşekkür ederim. Ayrıca, Kosova ve Metohija meselesine gösterdikleri ilgiden dolayı Güvenlik Konseyi üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Sırbistan Cumhuriyeti, Kosova ve Metohija'daki Birleşmiş Milletler Misyonu'nun faaliyetlerine büyük değer vermekte ve çalışmalarını BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde yürütmesi konusunda onu desteklemektedir ve İlde kalıcı barış, istikrar ve güvenliği korumaktadir.
Bay Tanin,
Görev süreniz boyunca gerçekleştirdiğimiz işbirliği ve katılımınız için teşekkürlerimizi lütfen kabul edin.
Bay Baskan,
Geçtiğimiz dönemde Kosova ve Metohija'daki güvenlik durumunun, Sırpları hedef alan, artan sayıda etnik güdümlü saldırı ve olaylarla işaretlenmiş olması, Raporda da belirtildiği gibi derin bir üzüntü ve endişe uyandırmaktadır; Priştine'deki geçici özyönetim kurumlarının (GÖK) tek taraflı adımlar atmaya devam ettiğini ve Brüksel diyalogunda varılan anlaşmaları uygulamayı reddetmesini; Sırplara karşı kurumsal ayrımcılığın, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin sitelerine yapılan saldırıların ve İl'deki Sırp topluluklarının ekonomik sürdürülebilirliğinin baltalanmasının devam ettiğini söyledi.
Priştine'nin her gün artan bir hızla, Kosova ve Metohija'daki Sırpların güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden ve Brüksel diyalogunda varılan anlaşmaları ve düzenlemeleri doğrudan ihlal eden tehlikeli provokasyonların gerçekleştiğine tanık oluyoruz.
Sözde ROSU birimlerinin 13 Ekim'de Kosovska Mitrovica'nın kuzey kısmına düzenlediği son şiddetli saldırı, türünün dokuzuncu saldırısıdır. Göz yaşartıcı gaz, şok bombaları ve dizginlenemeyen şiddet, Kosova'nın kuzeyindeki ve Metohija'daki Sırplar için günlük hayatın bir meselesi haline geliyor ve bu derhal durdurulmalı.
Ateşli silahlar ve Priştine özel kuvvetlerinin kullandığı kimyasallarla yapılan son saldırıda, müdahalede kullanılan kimyasallar sonucu 71 yaşındaki Verica Djelic hayatını kaybetmiş, 10 silahsız sivil yaralanmış, bunlardan biri 36 yaşındaki Srećko Sofronijević ağır yaralanmıştı. otomatik tüfek ile arka. Mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulan üç aylık bir bebek de silahlı saldırıya hedef oldu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dediği gibi, son tek taraflı eylemin yanlış bahanesi, organize suç ve kaçakçılıkla mücadeleydi. Bayanlar ve baylar, Sırbistan organize suç ve kaçakçılığa şiddetle karşıdır, ancak BM Güvenlik Konseyi üyeleri, hepimizin paylaştığı böylesine önemli ve genel bir küresel hedefin, silahsız sivillere yönelik bir silahlı saldırı için alaycı bir şekilde kullanıldığını bilmelidir. Sırp ve diğer uyruklu hastaların hayati önem taşıyan ilaçların sağlandığı eczanelere otomatik tüfek baskınları. Kosova ve Metohija'daki yerel seçimlerden dört gün önce, mevcut GÖK rejimi, sorumsuz ve insanlık dışı bir şekilde, tamamen ayrılıkçı amaçlarla motive olmak için, UNSCR'ye aykırı statüdeki konumunu kanıtlamak için insanların hayatlarının bağlı olduğu ilaçları kullandı. 
Sadece birkaç gün önce, uzun ateşli silahlarla donanmış ve zırhlı araçlarla güçlendirilmiş sözde ROSU biriminin personeli, merkezi Sırbistan ile Kosova arasındaki idari geçişlere konuşlandırıldığında, Priştine tarafından başka bir provokasyon tehlikeli bir krize yol açtı. Metohija - Brnjak ve Jarinje - Sırp plakalarını kaldırmak ve geçici olanlarla değiştirmek, böylece vatandaşların serbest dolaşımını şiddetle engellemek için.
Bu olaylar, BM Genel Sekreteri'nin UNMIK'in çalışmalarına ilişkin son Raporu'nun kapsadığı raporlama dönemi içinde yer almıyor, ancak herkesin ülkedeki durumun ne kadar dramatik olduğunu anlamasını sağlamak için bu vesileyle bunlara değinmek bize düşüyor. zemin olmuştur ve Priştine'nin tek taraflı eylemlerinin sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceği.
Sadece Arnavutlardan oluşan ağır silahlı Priştine polis teşkilatlarının Kosova'nın kuzeyine ve Metohija'ya çeşitli bahaneler ve saiklerle aşırı güç kullanarak düzenlediği baskınlar, halihazırda hassas olan güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma konusunda son derece tehlikeli bir potansiyele sahip provokasyonlardır. yerde. Priştine'nin özel kuvvet personelinin eyaletin kuzeyine yönelik son saldırılarının amacı, Sırpları kışkırtmak ve ayrıca bir güç gösterisiyle onları korkutmak ve aynı zamanda Belgrad'ı bir şekilde acele tepki vermeye kışkırtmaktı.
Priştine'nin bu tür hamlelerle, açık sorunları çözmenin tek yolu olan 10 yıllık diyaloğu silmeyi amaçladığı açıktır. Bu provokasyonlar, Priştine'deki geçici özyönetim kurumlarının, Brüksel diyaloğunda mutabık kalınan her şeyi uygulama niyetinde olmadıklarını, amaçlarının, sorunları çözmenin bir yolu olarak diyaloğu tamamen reddetmek olduğunu bir kez daha göstermektedir. Priştine'nin güvenilirliğinden yoksun olmasına ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek tehlikeli ateş oyunlarına etkili bir yanıt, "her iki tarafa" yapıcılık ve itidal çağrısında bulunularak sağlanamaz. uluslararası toplum. İstikrarsızlığın tek bir kaynağı vardır, bir adı vardır - ve bu Priştine'deki geçici özyönetim kurumlarıdır - ve 13 Ekim olaylarından sonra acil ve kararlı eylemlerle durdurulabileceği ve durdurulması gerektiği açıktır. uluslararası toplumun. Bunların artık Priştine'nin gelişigüzel ve münferit provokasyonları olmadığı, bunun Sırplara karşı etnik güdümlü şiddet ve ayrımcılıktan oluşan organize bir kampanya olduğu artık oldukça açık.
Ayrıca, 8 Ekim'de kamuoyuna duyurulan ve orta Sırbistan menşeli belirli ürünlere Priştine'nin uyguladığı son tarifelerle ilgili endişemizi de ifade ediyoruz. Priştine'nin Kasım 2018'de merkezi Sırbistan'dan gelen ürünlere vergi uygulama yönündeki tek taraflı kararının, fiilen tam bir ticaret ablukası ve Belgrad ile Priştine arasındaki diyalogda uzun vadeli bir çıkmazla sonuçlandığını hatırlatırız. Tek taraflı eylemlerle merkezi Sırbistan'a engelleri ısrarla yükseltmeye çalışan Priştine'nin aksine, Belgrad, "Açık Balkan" girişimimizin temel hedefi olan insan, mal, hizmet ve sermaye akışını serbestleştirmek için ısrarla ve tutarlı bir şekilde çalışıyor. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk bu girişime katıldı, ancak Priştine katılmadı.
Güvenlik Konseyi'nin değerli üyeleri,
En son Rapor'da ele alınan bu yılın Mart-Eylül döneminde, Sırplara, onların özel mülklerine, dini ve kültürel miras alanlarına karşı 100'e yakın etnik güdümlü saldırı gerçekleştirildi. Saldırıların sıklığındaki artışa, giderek daha sık çocukları, yaşlıları, kadınları, orada bulunan az sayıda geri döneni, kiliseleri ve Sırp Ortodoks'un diğer mülklerini hedef alan etnik güdümlü şiddetin yoğunluğunun güçlenmesi eşlik etti. Kilise.
Bu, kalan Sırpların her yerde var olan güvensizlik duygusunu sistematik olarak yoğunlaştırıyor, ama aynı zamanda, aslında yerel Arnavut topluluklarının onlara cezasız bir şekilde saldırabilecekleri ve kendi evlerine dönmelerini engelleyebilecekleri söylenen potansiyel geri dönenleri de caydırıyor.
Sırpların Kosova ve Metohija'daki konumunun en çarpıcı örneği, Haziran ayı başlarında yeniden Djakovica belediyesindeki dairesine taşınan yerinden edilmiş kişi Dragica Gašić'in durumudur. Yerel Arnavutların gururla Sırplara yasak bir yer olarak atıfta bulunduğu bu kasabada, Bayan Gašić, dönüşünde ilk olarak orada yaşayan Arnavut uyruklu vatandaşların fiziksel ve sözlü saldırılarına maruz kaldı. Bu ağır hasta kadın, koruma sağlanmak yerine, yerel özyönetim kurumlarının ve polisin ona karşı saldığı kurumsal zulmün de kurbanı oldu. Bu, yirmi yıldan fazla bir süre sonra Đakovica'ya dönen ilk ve tek Sırp olduğu için, o anda en azından sivil toplum örgütlerinin onun haklarını korumaya çalışması beklenebilirdi. Ancak, Djakovica'dan STK'lar, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ile ilgili projeler için uluslararası bağışçılardan fon alanlar da dahil olmak üzere, Bayan Gašić'in sınır dışı edilmesini amaçlayan faaliyetlere kısa sürede katıldı.
Pec'in merkezinde kalan tek Sırp kadın olan emekli öğretmen Rumena Ljubić'in 13 Ekim'de pencereleri 24 saat içinde iki kez taşlandığı evine yapılan son saldırıdan da bahsetmeliyim.
Dragica ve Rumena'nın kaderi, 200.000'den fazla yerinden edilmiş Sırp ve Arnavut harici vatandaşın hemen hemen her birinin Kosova ve Metohija'da karşılaşacağı insan haklarının gerçek durumunun ürkütücü bir yansımasıdır. yirmi yıldan fazla. 1999'dan bu yana ülke içinde yerinden edilmiş Sırpların ve diğer Arnavut olmayanların yalnızca yaklaşık %1.9'unun Kosova ve Metohija'ya sürdürülebilir bir dönüş sağladığını tekrar hatırlatmak isterim.
Bu nedenle, yukarıda bahsedilenlerin Güvenlik Konseyi üyelerini ve sahadaki uluslararası varlığı gelecekte öncelik vermeye teşvik edeceğine inanıyorum.
BM Güvenlik Konseyi Kararı 1244 uyarınca UNMIK yetkisinin önemli bir parçası olan yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü konusuna.
Bu nedenle, özellikle Genel Sekretere, bu son derece önemli konuyu odak noktasında tuttuğu ve raporunun sonuçlarında, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sürdürülebilir geri dönüşü ve geri dönenlerin sürdürülebilir yeniden entegrasyonu için koşulların yaratılması için tekrar çağrıda bulunduğu için teşekkür ediyorum.
Güvenlik Konseyi'nin değerli üyeleri,
Kosova ve Metohija'daki Sırp ortaçağ anıtları, istisnai değerleri nedeniyle UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve aynı zamanda sürekli tehditlere maruz kalan anıtlar da dahil olmak üzere, hala Avrupa'nın en çok tehlike altındaki kültürel mirasları arasındadır.
Kosova ve Metohija'da 1300'den fazla Sırp kilisesi ve manastırı olduğunu hatırlatmak isterim. Sırp kültürel ve dini mirasına yönelik saldırılar aynı zamanda İldeki Sırpların kimliğine yönelik saldırılardır ve güvenlik duygularını doğrudan etkiler.
Visoki Decani manastırı, eyaletteki Sırp kültürel ve dini anıtlarına yönelik saygısızlığın çarpıcı bir örneğidir. 2000 yılından bu yana defalarca saldırı ve top ateşine maruz kalan manastır, tehdit altında olduğu için halen KFOR güçleri tarafından korunuyor. Bir dizi düşmanca eylemle karşı karşıyadır ve failler, buranın bir Dünya Mirası Alanı olması gerçeğinden caymaz. Sık sık beyanat beyanlarına rağmen, GÖK'ün beş yıl önce Priştine'deki sözde "anayasa mahkemesi"nin Visoki Decani Manastırı'nın 24 hektarlık bir alana sahipliğini teyit eden kararına bile saygı gösterilmiyor. BM Genel Sekreteri'nin Raporunda yaptığı değerlendirmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.
Sayın Başkan,
Sırbistan Cumhuriyeti, 1244 sayılı Kararda belirtildiği gibi, kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak uzlaşmacı bir siyasi çözüm bulmaya kararlıdır. Diyalog ve varılan anlaşmaların uygulanmasının, tüm açık sorunları çözmenin tek doğru yolu olduğuna inanıyoruz.
Uluslararası hukuka saygıyı taahhüt eden bir devlet ve Birleşmiş Milletler üyesi olarak Sırbistan, diyalogdaki taraflar arasında yapay bir denge kurma girişimlerinin yanı sıra tek taraflı eylemlerin sorumluluğunun görecelileştirilmesine karşı çıkıyor.
Belgrad Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen, Brüksel Anlaşması'na varılmasından sekiz yıl sonra bile Sırp Belediyeler Topluluğu'nun kuruluşunun başlatılmadığını endişeyle not ediyoruz.
Ayrıca, Priştine'nin enerji, adalet, hareket özgürlüğü ve yetkililerin ziyaretleri alanlarında diyalog yoluyla varılan anlaşmaları ihlal ettiği veya engellediği konusunda çok sayıda ve tekrarlanan örnekler var.
Buna bir örnek, Ivan Todosijeviç'i iki yıl hapse mahkum eden ve Genel Sekreter'in Raporunda da işaret edilen karardır. Brüksel Anlaşması, Avrupa Birliği temsilcileri tarafından da belirtildiği gibi doğrudan ihlal edildi. Priştine, davranışıyla Kosova ve Metohija'daki uzlaşma sürecine ölçülemez zararlar verdi.
Avrupa Komisyonu'nun, Todosijeviç'in çoğunluğu Sırp etnik kökenli yargıçlardan oluşan bir heyet tarafından cezalandırılması gerektiği için bunun Brüksel Anlaşması'nın ihlali olduğu yorumuna rağmen, Priştine hala bu konuda herhangi bir adım atmıyor.
Priştine, Sırp yetkililerin Kosova Özerk Bölgesi ve Metohija topraklarına girmesini yasaklama uygulamasına da devam etti.
Uluslararası toplumun ve özellikle anlaşmanın garantörü olan Avrupa Birliği'nin, Priştine'deki geçici özyönetim kurumlarının varılan tüm anlaşmaları uygulamaya başlaması konusunda ısrarla ısrar etmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.
Güvenlik Konseyi'nin değerli üyeleri,
Daha önce olduğu gibi, Sırbistan Cumhuriyeti, ilgili uluslararası mekanizmalarla tam işbirliğinin yanı sıra Kayıp Şahıslar Çalışma Grubu'nun çalışmalarına katılım yoluyla da gösterildiği gibi, kayıp kişiler sorununu çözme konusunda tamamen kararlıdır. Priştine'deki geçici özyönetim kurumlarının temsilcilerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz.
Bugün burada yaptığım konuşmada verdiğim her şeyi göz önünde bulundurarak, Kosova ve Metohija'da BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca uluslararası varlığın hala gerekli olduğu görüşündeyiz. UNMIK'e ek olarak, KFOR'un güvenliğin ana garantörü ve EULEX'in hukukun üstünlüğü alanındaki katılımı nedeniyle varlığı da önemlidir. Sırbistan'ın uluslararası hukuka saygıyı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararının kapsamlı bir şekilde uygulanmasını ve UNMIK'in faaliyetlerini eksiksiz bir kapsamda ve yeterli mali kaynaklarla desteklediğini ve böylece Misyonun kendisine verilen görevi yerine getirmesini desteklediğini bir kez daha vurgulamak isterim. 
Teşekkür ederim.
 

Yazdır
Haberler
Sırbistan ve Türkiye arasında biyometrik kimlik kartları ile seyahat hakkında bilgi
НЕМА ОГРАНИЧЕЊА ЗА УЛАЗАК У СРБИЈУ / NO RESTRICTIONS FOR ENTERING SERBIA / SIRBISTANA GIRIS KISITLAMALAR KALDIRILDI
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА 3. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ - ОБАВЕШТЕЊЕ
Срећан Дан државности Републике Србије / Happy National Day of the Republic of Serbia / Sırbistan Milli Günü Kutlu olsun
Uluslararası karayolu taşımacılığı karma komisyonu temsilcilerinin Büyükelçiliği ziyareti
Kosova ve Metohija'daki Sırp mirasının korunmasında UNESCO'nun rolü son derece önemli
AK PARTİ GENÇLIK ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI SEFA BEKAR'IN ELÇİLİK ZİYARETİ
SIRBİSTAN'DA KAPALI ALANLARA GİRİŞLERDE KOVİD-19 SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU
BMGK'da Selaković: Diyalog ve varılan anlaşmaların uygulanması, tüm açık sorunları çözmenin tek doğru yolu
Bügün Sırp birliği, özgürlüğü ve ulusal bayrağını kutluyoruz!
Dış Politika Enstitüsü'ne ziyareti
TÜRKİYE'DE SEYAHAT
"Fırtına" silahlı eyleminde ölen ve soykırım edilen tüm Sırpların Anma Günü münasebetiyle
YABANCI VATANDAŞLAR İÇİN GİRİŞ REJİMİ DEĞİŞİKLİĞİ
Sırbistan Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu Açılışı
DAH TİYATRO BURSA ULUSLARARASI BALKANLAR ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALI'NDA
İHALEYE DAVET - SIRBİSTAN CUMHURİYETI ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE KALORİFER TESİSATINDA KAZAN DEĞİŞİKLİĞİ
NOLMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA 1 HAZİRAN'DANA İTİBAREN TÜRÜKİYE GİRİŞİNDE YENİ UYGULAMA
WHY INVEST IN SERBIA
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor
Bakan Selaković yeni e-Konsolosluk hizmetini sundu
ÖNEMLİ!14 MAYIS’TAN İTİBAREN SIRBİSTAN İLE TÜRKİYE KARŞILIKLI AŞI SERTİFİKALARINI TANIYACAK
Selaković: Kosova ve Metohija'daki Arnavutların siyasi aşırılığı güçleniyor
Ramzan
SIRBİSTAN'DA COVID 19 AŞI ILE İLGİLİ BİLDİRİM
INVESTMENT POTENTIAL OF FOREST BASED INDUSTRIES IN SERBIA
NATO SALDIRININ KURBANLARI ANMA GÜNÜ
WHY INVEST IN SERBIA IN 2021?
17 Mart 2004'te Anma Günü münasebetiyle - Kosova ve Metohija'da Katlıam
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİNİN VEDA ZİYARETİ
Overview of the Investment Potential of Spa and Special Climate Regions in Serbia
NEGATİF PCR TEST SONUCU ZORUNLU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE GİRİŞ İÇİN ZORUNLU PCR TESTİ
BÜYÜKELÇİ MARKOVİÇ'İN İSTANBUL TİCARET ODASI RÖPORTAJI
STATEHOOD DAY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
İŞ ADAMLARI SIRBİSTAN'IN GİRİŞİNDE PCR TEST OLMADAN GİRİŞ YAPABİLECEKLER
SIRBİSTAN CUMHURİYETİNDE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
ÇOK ÖNEMLİ!!! SIRBİSTAN GİRİŞİDE 20ARALIK 2020 TAİHİNDEN İTİBAREN PCR TEST ZORNLU
BAŞBAKAN YARDIMISI VE TARIM BAKANI ANKARA'DA
SIRBİSTAN PATRİKİ VEFAT ETTİ - TAZİYE DEFTERİ
SIRBİSTAN - TEKNOLOJİK GELİŞİMİN YENİ MERKEZİ
ÜCRETSİZ ONLİNE SIRPÇA KURSU
ÖNEMLİ! SIRBİSTAN SINIR KAPILARI TEKRAR HİZMETE BAŞLADI
VİZE BAŞVURUSU ALIMINA TEKRAR BAŞLANDI
COVID -19 - SIRBİSTAN' A GİRİŞ
PARLIAMENTARY ELLECTIONS / MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
КОНКУРСИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ
COVİD-19 SALGININA KARŞI MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BAĞIŞ HESAPLARI
ВАЖНО!!! НОВИ ХУМАНИТАРНИ ЛЕТ ОБАВИЋЕ СЕ 31.03.2020. У 11.30 ЛОКАЛНО ВРЕМЕ
ВАЖНО!! ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДРЖАВЉАНА КОЈИ НАМЕРАВАЈУ ДА СЕ ВРАТЕ У СРБИЈУ
ВАЖНО!! НОВА ИЗМЕНА ВРЕМЕНА ПОЛАСКА ХУМАНИТАРНОГ ЛЕТА 25.03.
ВАЖНО!!! ХУМАНИТАРНИ ЛЕТ ОБАВИЋЕ СЕ 25.03.2020. У 08.00 ЛОКАЛНО ВРЕМЕ
МИНИСТАР ДАЧИЋ:КАРАНТИН У МОРОВИЋУ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ СРПСКЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ДОЂУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
МИНИСТАР ДАЧИЋ:КАРАНТИН У МОРОВИЋУ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ СРПСКЕ ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ДОЂУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
COVID - 19 - ОСНОВНИ МЕХАНИЗМИ ВИРУСА И ТОК БОЛЕСТИ ИЗ ДАНА У ДАН
ВАЖНО! - ОРГАНИЗАЦИЈА ПОВРАТКА У СРБИЈУ - COVID-19
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОВРАТКА У СРБИЈУ - COVID-19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗАНИМ ЛЕТОВИМА ЗА СРБИЈУ
VİZE BAŞVURUSU ALIMI DURDURULDU
SINIRLARIN KAPATILMASI
KORONA VİRÜS SALGINI – ELÇİLİK ÇALIŞMA ŞEKLİ
BÜYÜKELÇİ İÇİŞLERİ BAKANI"YLA GÖRÜŞTÜ
SANKON GENEL MERKEZİ ZİYARETİ
SIRBİSTAN MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ SINIR POLİSİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA ZİYARETİNDE
MECLİS BAŞKANI TANAP TÖRENİNDE
İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DAKİ BOSNA-SANCAK DERNEĞİNİN 30 SENE ÇALIŞMASINA VE VARLIĞINA KUTLAMASI
ERMENİSTAN VATANDAŞLARINA VİZE KALDIRILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ GÜNÜ İÇİN TÖRENİ DÜZENLEDİ
SIRBİSTAN МİLLET MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİSYONUN ZİYARETİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİSİYONU BAŞKANI VOLKAN BOZKIR ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ
BÜYÜKELÇİ'NİN DAİLY SABAH'TAKİ DEMECİ
BELGRAT’IN TURİSTİK İMKANLARI ANKARA’DA TANITILDI
SIRBİSTAN AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONU
BÜYÜKELÇİ AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI’NDA
12’İNCİ FNSS ASKERİ KARA ARAÇLARI MODEL YARIŞMASI
BAKAN DAÇİÇ VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU ANTALY’DA GÖRÜŞTÜ
EDİRNE KONSOLOSLUĞU BAKAN DAÇİÇ TARAFINDAN AÇILDI
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ'NİN UNESCO YÖNETİM KURULU'NA YENİ ADAYLIĞI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANI ELÇİLİĞİMİZDE
RADNİCKİ NOVİ BEOGRAD RUGBY TAKIMI ANKARA'DA
AVUSTRALYA'YA YUGO ARABAYLA - NINO VE IRINA
BAKIDER ZIYARETİ
BÜYÜKELÇI ZORAN MARKOVIÇ MODELLEME YARIŞMASI KATILDI
SIRBİSTAN İLE GURGISTAN ARASINDA UMUMİ PASAPORT HAMİLİLERE VİZE MUAFİYETİ
Anadoly Ajansı için Büyükelçisi Zoran Markovic
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR BAKANINI TURİZM FUARI'NDA SIRBİSTAN'I STANDA ZİYARET ETTİ
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ İSTANBUL'DA TURİZM FUARI'NIN STANDI
SIRBISTAN CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANLIĞI’NIN BİLDİRİMİ
SIRBISTAN CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANLIĞI’NIN BİLDİRİMİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANINA ZİYARETİ
BELGRAD HAKKINDA BELGESEL FİLM
Bakan Antic TürkAkım doğal gaz boru açılışı katıldı
ANKARA SANAYİ ODASI
Büyük İstanbul Havalimanı açılışı
SIRBİSTAN TÜRKİYE ARASINDA KONSOLOSLUK İSTİŞARELERİ
SIRP VATANDAŞLARI, İRAN İÇİN VİZELERİ LAZIM
İRAN VATANDAŞLARI VİZELERİ
Sırbistan Cumhuriyeti Büyük Meclis Bakanı Maja Gojković'in İran ve Kazakistan Meclis Başkanları ile ikili toplantıları
Avrasya ülkelerinin Parlamento Parlamentolarının Üçüncü Toplantısı'nda SC Maja Gojković Meclisi Başkanın konuşması
Üçüncü Konuşmacı Toplantısı
Büyükelçi Markoviç Volkan Bozkir'e ziyaretinde
11. uluslararası modellemede rekabet
İzmir Fuarının açılışında Başbakan Yardımcısı ve Bakan Ljajiç
İzmir 87. Uluslararası Fuarında Eğitim Bakanı Mladen Šarčević
ZAFER BAYRAMI DOLAYSIYLA CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN TEKRİKLERİ KABUL ETTİ
ANTALYA FAHRİ KONSOLOSLUĞU AÇILIŞI – BASIN DUYURU
CUMHURBAŞKAN VUÇİÇ’İN ÖZEL TEMSİLCİSİ VE SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI NEBOJŞA STEFANOVİÇ’İN ANKARA ZİYARETİ
Antalya Vali ve Belediye Başkanına ziyaret
BÜYÜKELÇİ’NİN ANKARA VALİLİĞİ ZİYARETİ
CUMHURBAŞKAN VUÇİÇ, CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN’IN YEMİN TÖRENİNE KATILDI
DUYURU
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANLIĞI’NIN BİLDİRİMİ
ANKARA’DAKİ SIRP-TÜRK DOSTLUĞU PARKI
CUMHURBAŞKAN VUÇİÇ, SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN’A TEBRİK ETTİ
CUMHURBAŞKAN VUÇİÇ TANAP AÇILIŞ TÖRENİNDE
SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYON İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN SIRBİSTAN CUMHURİYETİ PASAPORTLARIYLA KOSOVA VE METOHYA’YA GİRİŞ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Boşnak vakfımız’dza boşkan dili öğrenmek için kitapları İstanbul’da teslim edildi
TÜM PASAPORT HAMİLLERİ BURUNDİ CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA VİZE KALDIRILDI
UMUMA MAHSUS PASAPORT HAMİLLERİ AZERBAYCAN VATANDAŞLARINA VİZE KALDIRILDI
TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI, SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
SIRBİSTAN OMBUDSMANLIK HEYETİ ANKARA ZİYARETİNDE, 06-09. MAYIS 2018
SIRBİSTAN BAŞKANININ TÜRKİYE'YE RESMİ ZİYARET 6-7 MAYİS 2018
RUMELISAID
ESKİ YUGOSLAVYA VATANDAŞLARINA SIRBİSTAN VATANDAŞLIĞI İMKANI
İKİLİ SİYASİ İSTİŞARELER
BÜYÜKELÇİ İSTANBUL VALİSNİ ZİYARET ETTİ
BÜYÜKELÇİ MARKOVİC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI’NDA ZİYARETİNDE BULUNDU
BÜYÜKELÇİ RUM FENER PATRİKİNE ZİYARETTE BULUNDU
BÜYÜKELÇİ GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDU
DRAGAN MARKOVİC PALMA ANKARA ZİYARETİNDE
VİZE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ – GÜRCİSTAN(umuma mahsus pasaportlular)
VİZE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ – ENDONESYA CUMHURİYETİ (umuma mahsus pasaportlular)
YENİ PAZAR ÜNİVERSİTESİ ANKARA ZİYARETİNDE BULUNDU
RTS SAT EUTELSAT 16E UYDU ÜZERİNDE YAYINI BIRAKIYOR VE ASTRA 4A UYDUSU DEVREYE SOKUYOR
BELGRAD MİLLİ TİYATROSU ADANA'DA
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANI’YLA GÖRÜŞTÜ
Türkiye ile Sırbistan Dışişleri Bakanlıkları arasındakı siyasi-askeri ikili istişareler
YENI ADRESIMIZ
ANKARA’DA 13 MART TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİREN TERÖR SALDIRISI HAKKINDA TÜRKİYE’DE BULUNAN SIRBİSTAN VATANDAŞLARINA DUYURU
ANKARA’DA 20 MART TARİHİNDE DÜNYA ŞAMPİYONASI OLACAĞIZ ADINDA SIRP FİLMİ GÖSTERİLECEK
SEÇMENİN YURDIŞINDA OY KULLANACAĞI BİLGİSİ EŞSİZ SEÇMEN LİSTESİNE YAZDIRILMASI HAKKINDA
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETLERARASI DİPLOMATİK VE HİZMET PASAPORT HAMİLLERİNE KARŞILIKLI VİZE KALDIRMA ANLAŞMASI 13 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR
ANKARA'DAKİ SALDIRISININ KURBANLARINDAN DOLAYI TÜRKİYE'YE EN SAMİMİ BAŞSAĞLİĞİ DİLEKLERİNİ İLETMEKTEYİZ- 10 EKIM 2015
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKKÜMETİNİN KARARIYLA GÖÇMENLERE YÖNELİK YARDIM VE BAĞIŞLARA MAHSUS BANKA HESABI AÇILDI
TÜRKİYE’DE TERÖR SALDIRILARI İHTİMALLERİ HAKKINDA İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, SIRBİSTAN CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU’NUN VE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN DUYURULARI-28. Temmuz 2015
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ VE MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI BİOMETRİK PASAPORT HAMİLLERE KARŞILIKLI VİZE KALDIRMA ANLAŞMASI 6 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR
“SIRBİSTAN POSTANELERİ”, FRANSA, RUSYA, UKRAYNA, BELARUS VE KARADAĞ’A PARA HAVALE İMKANI SUNDU
29 HAZİRAN'DA ANKARA'DA İKİLİ SİYASİ İSTİŞARELER DÜZENLENDİ
KATAR, KUVEYT, ÜMMAN VE BAHREYN VATANDAŞLARI İÇİN 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN VİZE MUAFİYETİ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTE
ANKARA İLK OKUL ÇOCUKLARI, SIRBİSTAN KONULU DERS GÖRDÜ, 15 Mayıs 2015
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI B.E. MAJA GOJKOVİC TÜRKİYE’DE RESMİ ZİYARETİNDE BULUNDU, 13-14 Nisan 2015
SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİK İKAMETGAHINDA YENİ TÜRKÇE-SIRPÇA SÖZLÜK TANITILDI
“PROCLASSİCA” BELGRAT ODA ORKESTRASI ANKARA’DA KONSER VERDİ
VİZE DUYURUSU
BÜYÜKELÇİ VUCETİC BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 100. YILDÖNÜMÜ KONFERANSINA KATILDI
16 İLE 19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BELGRAD ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜN ANKARA ZİYARETİ – ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMASI
9 – 10 TARİHLER ARASINDA BÜYÜKELÇİ VUCETİC ANTALYA İLİNDE ÇALIŞMA ZİYARETİNDE BULUNDU
BÜYÜKELÇİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANI, B.E. NABİ AVCI İLE GÖRÜŞTÜ
BÜYÜKELÇİ VUCETİC, TÜRKİYE EKONOMİ BAKANI B.E. NİHAT ZEYBEKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
SIRBİSTAN HÜKÜMETİ SEL FALAKETİ KURBANLARI NEDENİYLE ÜÇ GÜN YAS İLAN ETTİ
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN SIRBİSTAN’DAKİ
SIRBİSTAN’DAKİ SEL MAĞDURLARINA İNSANI YARDIM ÇAĞRISI
SIRP ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ BÜYÜKELÇİLİĞİNE ZİYARETİ
MART KATLİAMI’NIN ONUNCU YILDÖNÜMÜ ANILMASI
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MİLLİ VE ASKERİ GÜNÜ KUTLADI
SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞİ BAYAN DRAGİCA NİKOLİC ANKARA’DA
SIRP DİLİ EĞİTİMİ
SIRBISTAN-TÜRKİYE-BOSNA HERSEK CUMHURBAŞKAN ÜÇLÜ ZİRVESİ
SIRBİSTAN-BOSNA HERSEK-TÜRKİYE EKONOMİ VE TİCARİ İŞBİLİĞİ DEKLARASYONU İMZALANDI
MART KATLİAMI’NIN DOKUZUNCU YILDÖNÜMÜ ANILMASI
ANKARA, 13-14 MART, SIRBİSTAN – TÜRKİYE KARMA EKONOMİ KOMİSYONU II. TOPLANTISI – SIRBİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET BAKANI BAY SULEJMAN UGLJANİN’İN ANKARA ZİYARETİ
Milano Fermanı Kutlanması’nın Programı - ‘Milano Fermanı 313-2013, Sırbistan’
ADALET VE KAMU YÖNETİMİ BAKANI TÜRKİYE ZİYARETİNDE
Büyükelçi Spasojevic TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le Buluştu
BÜYÜKELÇİ, T.C. KALKINMA BAKANI BAY CEVDET YILMAZ İLE GÖRÜŞTÜ
SIRBİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ SIRBİSTAN ANKARA MİLLİ GÜNÜ VE ASKERİ GÜNÜNÜ KUTLSDI
BAKAN UGLJANİN ANKARA ZIYARETİNDE
CUMURBAŞKAN TOMİSLAV NİKOLİÇ SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE BÜYÜKELÇİ İKAMETGAHINI ZİYARET ETTİ
CUMURBAŞKAN NİKOLİÇ İSTANBUL’DA TÜRKİYE ZİYARETİNİ DEVAM EDİYOR
CUMURBAŞKAN TOMİSLAV NIKOLİÇ, RUM FENER PATRİKİ BARTOLOMEUS İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI TOMİSLAV NİKOLİC TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKİ GÜNLÜK RESMİ ZİYARETİNİ BAŞLADI
Büyükelçi Spasojevic Rum Patriki I Bartolomeus Hazretleri’ne Ziyarette
SIRBİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİN GENELKURMAYI BAŞKANI TÜRKİYE ZİYARETİNDE
BÜYÜKELÇİ SPASOJEVIC İZMİR İLİ ÇALIŞMA ZİYARETİNDE
SIRBISTAN, BÖLGENİN ANAHTAR ÜLKESİ
BAŞBAKAN İVİCA DACİC, BÜYÜKELÇİLİK VE BÜYKELÇİ İKAMETGAHINDA ZİYARETTE BULUNDU
TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ
BAŞBAKAN İVİCA DACİC, CUMHURBAŞKAN ABDULLAH GÜL GÖRÜŞMESİYLE TÜRKİYE ZİYARETİNE BAŞLADI
Büyükelçi Spasojevic’in Ankara TOBB Üniversitesi Sunumu
Bakan Ugljanin’in Türkiye Ziyareti Sonuna Eridi
Bakan Zarko Obradovic Türkiye Ziyaretinde
Sırp Sporcular Kendi Büyükelçiliklerine Ziyaretinde
Büyükelçi TUSKON Başkanıyla Görüştü
Sırp Patriki İriney, Sırbistan Türkiye Büyükelçisi ile görüştü
Büyükelçi Spasojevic, Sırbistan Radyo Televizyonu’nun ‘GÖZ’ programımda
Büyükelçi Spasojevic’in İngilizce Türk Günlük Gazetesi Today’s Zaman’da Mülakatı
Sırbistan Cumhuriyeti Savuma Temsilcisi Albay Zeljko Gajic’in Onuruna Resepsyon
Sırbistan Genç Hentbol Takımını Onuruna Resepsyon
Büyükelçi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Görüştü
Mardin İli’ne İş Gezisi
Diyarbakır Ziyaretinin Bitişinde
Sırbistan Spasojevic Şanlıurfa’da Ziyarette
İlk Defa bir Sırbistan Büyükelçisi Gaziantep’te Ziyarette
Büyükelçi Spasojevic, T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Yakıcı Bey ile Görüştü
Voleybolcularımıza Destek
Büyükelçi Spasojevic Bursa’ya Ziyarette
Büyükelçi Spasojevic Bakan Veysel Eroğlu Bey’le Görüştü
Ankara Üniversitesi’ne Ziyaret
Büyükelçi Spasojevic İstanbul Valisi ve İBB 1. Başkanvekiliyle Görüştü
Büyükelçi Spasojevic CHP Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğlu’ yla Buluştu
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Ödül Töreni
Altındag Belediyesi’ne Ziyaret
Büyükelçi Spasojevic’in, Uluslararası Strateji Araştırma Kurumu’nda (USAK) Sunumu
Büyükelçi, Türkye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanıyla Görüştü
Yenimahalle Belediye Ziyareti
Türkiye ile İkili Savunma Danışmaları
Tarım sektöründe Sırbistan ile Türkiye arasında İş birliği alanı çok büyük
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Rasim Ljajic, Türkiye’de Çalişma Ziyaretinde Bulundu
Milli Eğitim Bakanı, Ömer Dinçer ile Görüşme
Büyükelçi Spasojevic ile Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Görüşmesi
Büyükelçi ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Görüşmesi
Büyükelçı Türkiye Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile Toplantı
Milli Savunma Bakanı Bay İsmet Yılmaz ile Görüşme
TBMM Sırbistan Dostluk Grubu Başkanıyla Görüşme
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başakanıyla Görüşme
Büyükelçi Spasojevic Türk Silah Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Görüşme
Büyükelçi Spasojevic’in Kayseri Ziyareti
Sırbistan Cumhuriyeti Başbakanı Bay Mirko Cvetkovic Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bay Recep Tayyip Erdoğan ile Görüşme
Sırbistan Cumhuriyeti Başbakanı Bay Mirko Cvetkovic İstanbul Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu’nun Açılışında
Sırbistan Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Bay Dragoljub Micunovic’in Ziyareti
Üst düzey Sırbistan Patrikhanei Heyeti Rum Patrikhanesi’ne Ziyarette
Büyükelçi Spasojevic’in Hacettepe Üniversitesi Açıklaması
Büyükelçi Spasojevic’in Konya İli Ziyareti
Eskişehir Ziyareti
Büyükelçi Spasojevic’in Mersin Ziyareti
Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Dragan Sutanovac SEDM Ülkeleri Savunma Bakanlar Konferansında
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ile Görüşme
Mülteciler için Yardımlaşma ve Dayanışma Resepsyonu
Büyükelçi Spasojevic ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bay Mehmet Mehdi Görüşmesi
Büyükelçi Spasojevic ile Avrupa Birliği Bakanı Bay Eğemen Bağış Görüşmesi
Sırbistan Ankara Büyükelçiliği’nde Sırbistan Box Takımı Ziyarettte Bulunduı
Sırbistan Ankara Büyükelçiliği’nde Belgrat Karate Birliği Takımı Ziyarette Bulundu
Büyükelçi Spasojevic’in Uluslararası Strateji Araştırma Kurumu(USAK) Ziyareti
Büyükelçi Spasojevic’in Sırbistan Kadet Voleybal Takımı Kabulü
German Marshall Fund Başkan Yardımcısı Bay İvan Vejvoda’nın Onuruna Resepsyon
Sırbıstan Cumhuriyeti Başbakanı Bay Mirko Cvetkovic’in Türkiye Cumhuriyeti Resmi Ziyareti
Milli Günü Resepsyonu
Ekselansları Büyükelçi Spasojevic’den Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bay Abdullah Gül’e Güven Mektubu Teslimi
Haberler arşivi